Обадете ни се: 056 / 989 651

Нискоемисионни стъкла

Нискоемисийно стъкло с меко покритие – Ка стъкло

Нискоемисийното стъкло с меко покритие е безцветно флоатно стъкло, върху едната страна на което е нанесен тънък слой от метални частици.

Благодарение на този слой стъклопакетът пропуска късовълновото лъчение (слънчева светлина) и отразява дълговълновата радиация (топлина) обратно в помещението.

Нискоемисийният слой се поставя на трета позиция в стъклопакета, т.е. вътрешно за помещението стъкло, като покритието е насочено навън. Тази конфигурация действа като ефективна преграда за енергията, излъчвана от вътрешните отоплителни източници.Термоизолацията на стъклопакетите с нискоемисийно стъкло с меко покритие спрямо тази на нормалния стъклопакет се покачва с почти 50%, а топлинните загуби се намаляват с около 30%. Стъклопакет, изработен с едно безцветно стъкло и едно нискоемисийно стъкло с меко покритие е подходящ единствено за северно (североизточно, северозападно) изложение, тъй като не само задържа топлината в помещението и не позволява нейната загуба, но и спечелва енергия чрез слънчевите лъчи, т. е. допринася за осезаемото увеличаване на температурата по повърхността на външното стъкло.

Дебелини на нискоемисийното стъкло, с които работи “Бургас Глас Трейдйнг”: 4мм и 6мм.

Коефициент на топлопреминаване Ug на стъклопакет със структура:
4мм безцветен флоат-16-4мм нискоемисийно стъкло с меко покритие: Ug = 1.4 W/m2.K
Коефициент на топлопреминаване Ug на стъклопакет със структура:
4мм безцветен флоат-16 90% Аргон -4мм нискоемисийно стъкло с меко покритие:Ug = 1.1 W/m2.K

Всесезонно стъкло с меко покритие – 4 Сезона

Всесезонното стъкло е безцветно стъкло, върху едната страна на което е нанесен невидим слой от ценни метални частици. Всесезонното стъкло съвместява и двете функции: термална изолация и соларен контрол на слънчевата топлина. Благодарение на невидимото си покритие и изключително ниския си коефициент на топлопреминаване, през зимата всесезонното стъкло предотвратява загубата на топлина, излъчвана от отоплителните уреди, а през лятото служи като преграда за пропускането на слънчева топлина. Запазва температурата в помещението.

С всесезонното стъкло може да се постигне значително спестяване на енергия, което допринася за опазване на околната среда. През летния период разхода за понижаване с 1°С на стайната температура е много по-висок от направения през зимата разход за повишаване с 1°С. Всесезонното стъкло е подходящо за южно (югоизточно, югозападно) изложение. Поставя се на втора позиция в стъклопакета, т.е. от вътрешната страна на външното стъкло. Дебелини на всесезонно стъкло, с които работи “Бургас Глас Трейдинг”: 4мм и 6мм.

Коефициент на топлопреминаване Ug на стъклопакет със структура:
4мм безцветен флоат-16-4мм всесезонно стъкло: Ug = 1.4 W/m2.K
Коефициент на топлопреминаване Ug на стъклопакет със структура:
4мм безцветен флоат-16 90% Аргон -4мм всесезонно стъкло: Ug = 1.1 W/m2.K

Call Now Button